Kategorie
Uncategorized

Platformy komunikacji zdalnej w dobie pandemii

Nie wiadomo, kiedy zobaczymy naszych uczniów „na żywo”. Do Internetu przenosi się nie tylko edukacja. Warto zapoznać się z platformami komunikacji on-line. Możemy dzięki nim brać udział w szkoleniach, kursach, webinarach, a nawet spotkaniach rodzinnych. E-learning to przyszłość edukacji i możemy z niego korzystać już dziś z pomocą wielu bezpłatnych narzędzi.

Office 365 jest to najpotężniejsze narzędzie do współpracy między uczniami i nauczycielami. Bezpłatna wersja, która umożliwia całej szkole korzystanie z wielu narzędzi online, takich jak aplikacje zespołowe, komunikacja grupowa wsparcia, udostępnianie plików, ocena pracy uczniów czy udostępnianie ekranów nauczyciela wszystkim uczniom.

Class Dojo to kolejne darmowe narzędzie do zdalnego uczenia się poprzez współpracę między nauczycielami i uczniami. Umożliwia nauczycielom udostępnianie zasobów i wysyłanie wiadomości do uczniów i rodziców. Aplikacja może działać na systemie Android, jak i również iOS i dowolnym urządzeniu działającym na komputerze. Aplikacja korzysta z języka polskiego.

Google Classroom okazuje się być intuicyjnym narzędziem, za którego pomocą możemy uczyć w formie połączeń konferencyjnych. Przedstawiona aplikacja umożliwia również tworzenie wirtualnych zajęć, przydzielanych i ocenianych przez nauczycieli.

Natomiast Quizlet to łatwe w użyciu narzędzie, które umożliwia nauczycielom tworzenie materiałów testowych. Przygotowane materiały wystarczy przesłać uczniom jako link.

Przegląd najpopularniejszych narzędzi

Platforma poświęcona edukacji online, zawierająca głównie materiały z zakresu matematyki, nauk ścisłych i programowania, ale także historii oraz historii sztuki i ekonomii. Misją Khan Academy jest zapewnienie bezpłatnej światowej klasy edukacji wszystkim użytkownikom na całym świecie.

Ninateka to serwis oferujący filmy dokumentalne i fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, nagrania spektakli teatralnych i operowych, rejestrację koncertów, relacje z życia kulturalnego i społecznego oraz audycje. Łącznie dostępnych jest ponad 7 000. Pliki audio i wideo są bezpłatne, wolne od reklam i można ich używać bez logowania. Mogą być używane na wszystkich urządzeniach cyfrowych: komputerach stacjonarnych i laptopach, tabletach, smartfonach.

Scholaris to niezwykle popularny portal wiedzy przeznaczony dla nauczycieli. Zapewnia on bezpłatne zasoby edukacyjne umożliwiające dostosowanie się do wszystkich etapów edukacji. Oddzielne materiały interaktywne pomagają osiągnąć wszystkie tematy na różnych poziomach nauczania.

Platformy edukacyjne dla nauczycieli, czyli krótka mapa podsumowania

Z pomocą najnowszej technologii, jak i również komputerów, smartfonów oraz tabletów i oczywiście Internetu można uprościć proces nauczania i przeprowadzić nauczanie. Coraz więcej uniwersytetów i szkół, w których można uczęszczać na kursy, korzysta z tej opcji. Teraz metody zdalnego nauczania muszą być stosowane w szkołach publicznych i prywatnych.

Kategorie
Uncategorized

Nauczanie indywidualne w czasie pandemii

Nieprawda, że automatycznie zniknął obowiązek osobistego prowadzenia lekcji w domu ucznia objętego indywidualnym nauczaniem. Jest jednak istotne „ale”. W życie weszły nowe regulacje prawne. Dokładnie przeczytaliśmy rozporządzenia i wiemy już, co z nich wynika.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2020 r. poz. 1537),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2020 r. poz. 1538),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1539).

Wielu rodziców i nauczycieli jest przekonanych, że skoro szkoła przeszła w tryb nauki zdalnej, dzieje się tak również z indywidualnym nauczaniem i indywidualnym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

Na wniosek rodziców (lub pełnoletniego ucznia), dyrektor szkoły może zwolnić nauczyciela z obowiązku osobistego prowadzenia lekcji i nakazać przejść na tryb zdalny. Wniosku takiego nie może złożyć nauczyciel.

Nie ważne jaką oficjalną politykę wobec pandemii przyjęła szkoła. Nauczanie indywidualne jest z niej wyłączone. Prawo pozwala wprowadzić mieszaną metodę nauki – trochę w domu, trochę przed komputerem.

Jeśli lekcja odbywa się w trybie zdalnym, może trwać 30 minut. Dyrektor ma prawo zmodyfikować plan lekcji, aby nauczyciel prowadzący lekcje indywidualne mógł wykonać wszystkie obowiązku w postawionej w stan walki z epidemią placówki edukacyjnej.

nauczanie indywidualne

Omawiając stan prawny, warto zajrzeć do jeszcze dwóch innych rozporządzeń MEN. Chodzi o podwyżki pensji dla nauczycieli.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1491).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 416 ze zm.) – załącznik.

Od 1 września 2020 roku magister z przygotowaniem pedagogicznym, w stopniu nauczyciela kontraktowego, zarabia 3034 zł, w stopniu nauczyciela mianowanego 3445 zł, a stopniu nauczyciela dyplomowanego 4046 zł.

Jak zwykle w takich sytuacjach rodzi się pytanie: netto, czy brutto. Ponieważ piszemy dla nauczycieli i o nauczycielach, uznajmy to pytanie za retoryczne.

Kategorie
Czy wiesz, że?

500+ dla nauczycieli, zasiłek dla rodziców i praktyki nauczycielskie

Na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawiła się informacja o zasiłku opiekuńczym w czasie nowego lockdownu. Niestety większość rodziców naszych uczniów nie skorzysta z rozwiązania wprowadzonego przez rząd.

W Polsce oficjalnie nie ma lockdownu. Na razie panuje trudna sytuacja epidemiczna. Dzieci i młodzież uczą się w domach, a ich rodzice mają problem. Albo nie mogą zostawić dzieci samych, albo brakuje w domu laptopów, gdy rodzic pracuje zdalnie, a dzieci się uczą.

Rząd przywrócił zasiłek opiekuńczy. Można z niego korzystać od 9 do 29 listopada 2020 roku. Największym ograniczeniem rządowego rozwiązania jest ograniczenie wiekowe dzieci, nad którymi rodzic może sprawować opiekę. Dziecko nie może mieć więcej niż 8 lat. Dodatkowo uprawnienie do skorzystania z zasiłku przysługuje rodzicom dzieci do 16 lat (jeśli posiadają orzeczenie o niepełnosprawności), do 18 lat (orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności), do 24 lat (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Żeby zostać z dzieckiem w domu i otrzymywać 80% wynagrodzenia od ZUS, nasze przedszkole, żłobek, szkoła lub klub dziecięcy muszą zostać zamknięte z powodu COVID-19.

Dodatkowe pytania

Na stronie internetowej ministerstwa znalazły się odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania rodziców i nauczycieli.

Urzędnicy informują, że normalnie, czyli stacjonarnie, funkcjonują szkoły specjalne działające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii – ze względu na specyfikę ich działania. W przypadku szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej – tak jak dotychczas dyrektor szkoły decyduje o trybie nauczania.

Nie zmienia się sytuacja uczniów „zerówek” w szkołach podstawowych. „Zerówki” działają normalnie.

Co ciekawe, dyrektor szkoły zobowiązany jest zapewnić uczniowi warunki do nauki w budynku szkoły, jeśli warunki domowe nie pozwalają brać udziału w zajęciach zdalnych.

Dyrektor musi przyjąć do świetlicy szkolnej dzieci rodziców, którzy zaangażowani są w walkę z pandemią.

Z trybu zdalnego zwolnieni są uczniowie uczęszczający na zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Również uczniowie posiadający odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na terenie placówki mogą uczyć się w budynku szkoły; za zgodą rodziców.

Co z kształceniem zawodowym? Jeśli uda się zrealizować program praktyk on-line, to dobrze. Jeśli nie, zajęcia muszą zostać zrealizowane po ustaniu ograniczeń. Podobnie sprawa wygląda z praktykami przyszłych nauczycieli. Ministerstwo proponuje zastąpienie części praktyk projektami lub zajęciami studyjnymi z wykładowcami uczelni, która kieruje na praktyki. Niestety nie wszystko można przenieść do wirtualnego świata. Część studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela musi poczekać, nawet do przyszłego roku szkolnego. Być może część uczelni zgodzi się zamknąć semestr i wydać dyplom w ramach indywidualnej organizacji studiów z obowiązkiem dokończenia praktyk po odwołaniu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19.

Pieniądze dla nauczycieli

Rząd pomoże nauczycielom w kupnie sprzętu komputerowego do 500 zł. Pieniądze będzie można dołożyć do zakupu laptopa. Nauczyciele mogą przedstawić faktury na zakup sprzętu dokonane po 1 września 2020 roku. Niestety większość z nas kupowało laptopy w czasie wiosennego lockdownu. Ten sprzęt nie będzie refundowany.