Kategorie
Czy wiesz, że? Edukacja

Rzeczoznawca podręczników

Co tu wpisać? – co roku rzesze nauczycieli mianowanych zadaje to pytanie siadając do pisania planu rozwojowego. Znamy odpowiedź. Warto zostać rzeczoznawcą podręczników.

Awans a Covid-19

Zasady awansu zawodowego w czasach pandemii koronawirusa nie powinny się zmienić – informują urzędnicy MEN (Ministerstwa Edukacji i Nauki). W przypadku kandydatów na stopień nauczyciela dyplomowanego nienaruszony zostaje czas stażu, czyli 2 lata i 9 miesięcy, chyba że posiadamy zaszczytny tytuł doktora nauk lub wróciliśmy z zagranicy, gdzie w środowiskach polonijnych pomagaliśmy uczyć języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim. Wówczas staż jest krótszy o rok.

Możemy modyfikować plan stażu, pod warunkiem, że zgodzi się na to dyrektor szkoły. MEN zapewnia, że nie ma podstaw do wydłużania terminów albo ich zawieszania. Jeśli nauczyciel przebywał na zasiłku opiekuńczym nie dłuższym niż miesiąc, ze stażem pracy nic się nie dzieje.

Pomysł na rozwój

Podręczniki szkolne kształtują wyobraźnię kolejnych pokoleń Polaków. Każdy błąd w podręczniku staje się newsem dla gazet, jest wyśmiewany, a jego autorzy wyszydzani. Stąd pomysł MEN, aby powołać listę rzeczoznawców podręczników, którym możesz być i Ty.

Kim jest rzeczoznawca podręczników

Specjalista przyglądający się podręcznikom ze wszystkich stron musi posiadać wybitny dorobek naukowy lub dydaktyczny. Czy wiele lat przy tablicy i uczenie młodych ludzi zdających na najtrudniejsze kierunki studiów nie jest dorobkiem dydaktycznym? Po za tym czy jest na świecie instancja, która wskazuje na to, co jest wybitnym dorobkiem dydaktycznym?

Co trzeba zrobić, żeby zostać rzeczoznawcą podręczników

Przede wszystkim należy napisać wniosek do ministra edukacji (jeśli chcemy opiniować podręczniki wykorzystywane w szkołach artystycznych piszemy do ministra kultury i dziedzictwa narodowego). Nie ma gotowego formularza. Trzeba napisać „własnymi słowami” skąd pomysł na zostanie rzeczoznawcą. Oczywiście odradzamy pisania „bo będę miał/miała co wpisać do teczki rozwoju zawodowego”. Chociaż, z drugiej strony, dlaczego nie.

Nic trudniejszego niż napisanie strony tekstu uzasadnienia wniosku już nas nie spotka. Do wniosku dołączamy ankietę osoby zainteresowanej wpisaniem na listę rzeczoznawców oraz kopię dyplomu i wszystkich dokumentów poświadczających wykształcenie. Musimy udowodnić osiągnięcia w pracy naukowej lub dydaktycznej. Tę drugie poświadczy dyrektor szkoły. Mamy przecież decyzję o nagrodach i dodatkach motywacyjnych. One nie wzięły się znikąd. Przysługują tylko nauczycielom z dorobkiem. Trzeba też wykazać się kompetencjami w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Bezpłatny kurs zakładania stron internetowych podnosi kompetencje informacyjno-komunikacyjne, więc przed złożeniem wniosku można się na niego zapisać.

Przy okazji należy przypomnieć sobie, czy w ostatnim czasie nie przebywało się w więzieniu w charakterze skazanego i czy nie jest się bohaterem postępowania karnego w sprawie umyślnego przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub postępowania karnoskarbowego o umyślne przestępstwo skarbowe. Jeśli tak, wniosek przepadnie. Tak samo, jeśli w naszych aktach osobowych leży dyscyplinarka.

Ile kosztuje złożenie wniosku na rzeczoznawcę podręczników

Nic nie kosztuje. 30 dni po złożeniu dokumentów ministerstwo edukacji (a w przypadku podręczników do nauczania w szkołach artystycznych minister kultury i dziedzictwa narodowego) przyśle odpowiedź.

Kto rekomenduje kandydata na rzeczoznawcę

Najlepsze zostawiamy na koniec. Rekomendację mogą złożyć stowarzyszenia naukowe, instytuty badawcze, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Umiejętności (PAU), szkoły wyższe, komitety główne olimpiad przedmiotowych, Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk – jeśli ubiegasz się o wpis na listę rzeczoznawców sporządzających opinie językowe.

Tylko bez paniki. Lista tylko wygląda strasznie. W Polsce działa kilkadziesiąt stowarzyszeń naukowych. Na pewno są też w Twoim mieście. Przy okazji warto się zaangażować w działalność któregoś w nich, np. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Korona nam z głowy nie spadnie, jeśli przy okazji starania się o wpis na listę rzeczoznawców podręczników czegoś nowego się nauczymy.

Elektroniczne wersję książek w czasie pandemii

W czasie kwietniowego lockdownu wydawcy Polskiej Izby Książki oddali do wolnego użytku elektroniczne wersje podręczników i materiałów dydaktycznych. Książki wydawców zrzeszonych z PIK są bezpieczne i zgodne z podstawą programową. Być może w przyszłym roku to Ty będziesz recenzowała/recenzował nowe podręczniki. Co prawda nie będziesz recenzentem, a rzeczoznawcą, ale zwał jak zwał.

Czy rzeczoznawca podręczników otrzymuje wynagrodzenie

Na stronach rządowych znajdziemy odesłanie do podstawy prawnej regulującej pracę rzeczoznawcy. Niestety w elektronicznym dzienniku ustaw przeczytamy, że Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników zostało uchylone. Rząd na oficjalnych stronach zachęca do składania wniosków, ale nie informuje o wynagrodzeniu rzeczoznawcy. Jedno jest pewne. Chcąc oceniać podręczniki, nie można być ich autorem ani małżonkiem autora.

Życzymy awansu zawodowego i owocnego recenzowania podręczników

Masz pytania? WS UNITERRA CZEKA NA CIEBIE!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *